Výměna Li-ion baterie? V horkém počasí se nemusí vyplatit

Autor: Redakce | Zpravodaj | 6. 8. 2018

Praha, 7. srpen 2018 (REMA)

Současné mobilní telefony, notebooky nebo třeba tablety mají ve většině případů dostatek výkonu pro jakoukoli běžnou činnost, jejich bolestí však pořád zůstává výdrž na baterii. Právě v letních horkých dnech řešíme stav a kondici baterie asi nejvíce, protože se nám tato chytrá zařízení mnohonásobně více zahřívají. Pokud se teď rozhodnete jejich článek vyměnit a jedná-li se o typ Li-ion nebo Li-pol, měli byste být hodně obezřetní. Špatně uskladněná stará baterie tohoto druhu může být totiž ve vysokých teplotách velmi nebezpečná.

Li-ion baterie neboli lithium-iontový akumulátor je druh akumulátoru, který se běžně používá ve spotřební elektronice. Vzhledem ke svému objemu a vysoké hustotě energie se hodí hlavně do přenosných zařízení, najdeme jej tedy často třeba v mobilech, tabletech, noteboocích nebo v různých typech AKU nářadí. Výhodou této baterie je, že i vzhledem k malému objemu a hmotnosti disponuje poměrně vysokou kapacitou i životností. Nevýhodou však je, že „li-ionka“ stárne a ztrácí tedy svou maximální kapacitu nehledě na to, jestli je nebo není používaná. Rychlost tohoto stárnutí se pak zvyšuje mimo jiné i s vyšší teplotou, a tak jsou právě horká léta nejčastějším zabijákem. „Pro správné fungování Li-ion baterie jsou ideální teploty okolo dvaceti stupňů Celsia, při vyšších teplotách se snižuje kapacita akumulátoru,“ říká Radim Tlapák z internetového obchodu BatteryShop.cz. „V horku je například u smartphonů vhodné omezovat počet využívaných aplikací. Větší zátěž totiž zvyšuje provozní teplotu telefonu a v kombinaci s vysokou okolní teplotou může v krajním případě dojít ke zničení baterie,“ upozorňuje Tlapák.

Napříč trhem můžeme sledovat mnohá upozornění na to, že právě tento typ baterií je v létě poměrně náchylný třeba k výbuchům nebo samovznícením, pokud jej používáme nesprávně. Důležité je ale myslet na bezpečnost nejenom při samotném používání baterie, ale i po tom, co starou baterii v přístroji nahradíme tou novou. Právě baterie s chemismem Li-ion nebo Li-pol mohou být ve vysokých teplotách velmi nebezpečné i poté, co jsou vyňaty z přístroje. Jejich výměnou tak bezpečnostní pokyny nekončí. „Zejména u těchto chemických složení může nadměrná teplota v baterii vyvolat vnitřní zkrat, a tím poškodit buňky, což vede k nafouknutí a následně i možné explozi. K tomu však obvykle dochází jen při velmi vysokých teplotách, a to pouze pokud je baterie vadná. Možnou příčinou přehřátí může být také přebíjení způsobené tím, že baterie dostává více proudu, než může bezpečně přijmout. Pokud tedy někdo tyto baterie mění za nové, měl by pečlivě zaizolovat kontakty staré baterie. Velmi často se totiž stává, že články nejsou zcela vybité a při nevhodném skladování mohou díky zkratu zahořet,“ vysvětluje David Vandrovec ze skupiny REMA, která se specializuje mimo jiné právě na sběr a recyklaci starých elektrozařízení a baterií. „Zjednodušeně si tito pomocníci zaslouží okamžitou recyklaci, díky které předejdete případným komplikacím,“ doplňuje Vandrovec.

Li-ion či Li-pol akumulátory je přitom možné vhazovat do speciálních sběrných boxů, které najdeme na mnoha místech. Od obecních úřadů a sběrných dvorů přes boxy, které zařizují na pracoviště sami zaměstnavatelé. Dle zákona mají povinnost baterie sbírat a předávat k recyklaci taky všichni prodejci elektroniky, v rámci tzv. systému zpětného odběru. Odevzdat baterie tak můžete v jakékoli prodejně a bez ohledu na to, kde jste je koupili. Pro méně mobilní nebo časově vytížené jedince existuje ještě třeba elegantní řešení skrze projekt Family Box. Funguje tak, že baterie se ve speciálním papírovém boxu posílají poštou zdarma rovnou do kolektivního systému, který zajistí ekologickou recyklaci.

 


O skupině REMA

V současné době ji tvoří 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.