Vynikající péče o zdraví žen v ČR se může ještě zlepšit. Díky poznatkům studie LIBUSE je šance na snížení výskytu rakoviny děložního čípku

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 6. 2018

Praha, 8. června 2018 (Guideline) – Nová česká studie přináší unikátní data o výskytu původce rakoviny děložního čípku – lidského papilomaviru (HPV) – ve středoevropské populaci zdravých žen. Poukazuje tak na další možnosti zvýšení citlivosti screeningu pomocí moderního testu založeného na analýze DNA HPV.

Rakovina děložního čípku zůstává jedním z nejběžnějších a nejnebezpečnějších zhoubných onemocnění v ČR. Prakticky všechny nádory děložního čípku jsou způsobeny přetrvávající infekcí lidským papilomavirem (HPV). Až 80 % žen se během svého života s touto infekcí setká, ale většinu infekcí eliminuje jejich imunitní systém. Cytologické vyšetření prováděné během preventivní gynekologické kontroly odhaluje až abnormální buňky vzniklé jako následky této infekce. Test na přítomnost DNA HPV je efektivnější, jak ukazují výsledky průběžné analýzy české studie LIBUSE. V rámci této studie byla shromážděna unikátní data o výskytu vysoce rizikových genotypů HPV, v této kvalitě dosud dostupná jen pro Severní Ameriku a Řecko. Do studie je zapojeno 2400 žen a 12 gynekologických center ze všech regionů ČR.

Finální analýza prvního kola studie LIBUSE bude k dispozici v listopadu tohoto roku. Druhé kolo výzkumu proběhne za tři roky a jeho účelem je potvrzení dostatečné účinnosti screeningu pomocí HPV DNA při prodloužení intervalu preventivních prohlídek na tři roky pro všechny ženy s negativním výsledkem testu HPV DNA.

Hlavním cílem studie LIBUSE je zmapování výskytu nejagresivnějších genotypů viru HPV 16 a HPV 18, přednádorových stavů a zhoubných nádorů ve zdravé populaci českých žen ve věku 30 – 60 let v časovém období tří let. Ve své první, právě ukončené fázi, studie ověřovala schopnost testu HPV DNA detekovat přednádorové stavy a porovnávala je s výsledky paralelně probíhajícího cytologického screeningu. Z celkového vzorku mělo 95,3 % žen negativní nález cytologického stěru, DNA test na vysoce rizikové typy HPV byl ale pozitivní v 7,4 % případů. V absolutních číslech tak bylo zaznamenáno 180 případů výskytu HPV, z nichž však 90 žen zároveň vykazovalo negativní cytologický nález. Studie využívá testu, který umožňuje stanovit izolovaně infekci nejrizikovějšími genotypy HPV a ženy s pozitivním nálezem HPV 16/18 okamžitě posílá k vyšetření do specializovaných ambulancí. Díky tomu bylo detekováno výrazně více případů přednádorových změn než při samostatném cytologickém vyšetření. Výsledky studie tedy potvrzují závěry zahraničních srovnávacích studií, z nichž vychází test HPV DNA v průměru o 35 % citlivější než cytologický stěr.

Negativita testu HPV DNA, respektive délka přetrvávání negativní predikce testů HPV DNA umožňuje prodloužit interval kontrol na 3 až 5 let, což může vést ke zvýšení podílu žen, které se nechají vyšetřit. Standardní screening totiž každoročně využívá jen kolem 57 % českých žen, což je jedním z důvodů, proč je u nás zaznamenán dvojnásobný počet nových případů rakoviny děložního čípku než v západoevropských zemích,“ vysvětluje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., hlavní odborný garant studie, a dodává: „V případě potvrzení dosud velmi slibných výsledků LIBUSE bude možné vypracovat nový algoritmus pro vyšetření rakoviny děložního čípku u žen v České republice.

Preventivní prohlídky jsou v případě rakoviny děložního čípku nezbytné, protože v počátečních stádiích onemocnění nemusí pacientka pociťovat žádné příznaky. A studie LIBUSE ukazuje, že navzdory očekávané nejvyšší prevalenci ve věkové skupině do 35 let (14,62 %) se virus nevyhýbá ani ženám nad 50 let věku (3,9 %), které často vůbec nenavštěvují gynekologa,“ doplňuje MUDr. Markéta Trnková z laboratoře AeskuLab Patologie, která se na studii podílí v roli investigátora.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologicko-porodnické společnosti doplňuje: „Preventivní vyšetření pomocí HPV DNA sice v současné době není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, investice do zdraví v hodnotě večeře pro dva v dobré restauraci se ale rozhodně vyplatí.

Dalším odborným partnerem je brněnský Institut biostatistiky a analýz, který analyzuje data ze studie.

Shrnutí předběžných výsledků studie LIBUSE

 • V našem regionu unikátní data k výskytu HPV, zejména rozšíření rizikových typů a rozložení podle věkových skupin.
 • Cytologické vyšetření neodhalí všechny případy závažných přednádorových změn.
 • Detailní analýza dat screeningu rakoviny děložního čípku pomocí testu HPV DNA, který zvyšuje možnosti včasné detekce předrakovinových stadií předcházejících karcinomu děložního hrdla obvykle řadu let, bude dostupná na podzim 2018.
 • Vyhodnocení výsledků druhého kola studie poskytne cenné informace pro možné vypracování nového algoritmu pro screening rakoviny děložního čípku v České republice.

 


Slovníček pojmů:

HPV
Lidský papilomavirus běžně rozšířený v celé populaci žen i mužů. Existuje přes 159 typů virů HPV, 14 z nich je prokazatelně příčinou většiny případů rakoviny:

 • Většina HPV infekcí odezní sama od sebe během několika měsíců
 • Pokud infekce přetrvává, např. z důvodu snížené imunity, dalšího probíhajícího onemocnění apod., je pacientka prokazatelně ohrožena rakovinou
 • 70 % případů rakoviny děložního čípku způsobují vysoce rizikové HPV 16 a HPV 18

Screening
Screeningové testy napomáhají odhalit onemocnění v jejich časných a většinou léčitelných stádiích a jejich výsledky poskytují lékaři i běžné populaci:

 • Podnět ke změně
  Zdánlivě zdraví jedinci mohou získat prostřednictvím screeningu informaci, jak lépe chránit své zdraví. Výsledky testů lidem často pomáhají snižovat riziko a pravděpodobnost, že danou chorobou onemocní.
 • Včasné zjištění
  Pacienti se zvýšeným rizikem mohou být odhaleni ještě před propuknutím příznaků onemocnění.

Cytologie
Odběr stěru z děložního čípku při pravidelné gynekologické kontrole a jeho vyšetření pod mikroskopem.

 • Cytologie s pozitivním či nejasným výsledkem – žena má v buňkách děložního hrdla abnormální změny menšího nebo velmi vážného rozsahu. Další postup stanoví lékař.
 • Cytologie negativní – žena má v současnosti nízké riziko rakoviny děložního hrdla, je třeba aby se zase za rok dostavila na další prohlídku, protože až jedna třetina karcinomů se vyskytne u žen s negativním výsledkem PAP.