VÝSLEDKY ANKETY LÉKAŘ ROKU 2016

Autor: eliska | Zpravodaj | 19. 4. 2017

Pacienti vybrali svého nejoblíbenějšího lékaře, odborníci ocenili osobnosti z řad lékařů

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne dnes 20. dubna 2017

od 19.00 hod. v Kině Atlas, Praha – Florenc

 

Pacienti rozhodli o vítězích 9. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje

Unie pacientů České republiky.

Letošní ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

 

Lékaři zvoleni největším počtem hlasů:

 

Vítěz kategorie

Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři

 

MUDr. Alena Štáhlichová

praktická lékařka Klatovy

 

 

Vítěz kategorie

Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních – Lékař u lůžka

 

Prof. Miroslav Ryska CSc.

Chirurgická klinika 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha

 

 

Vítěz kategorie

Lékaři všech odborných ambulancí – Lékař specialista

 

MUDr. Pavlína Lisá

Fakultní nemocnice Motol, ambulance pro intersticiální plicní nemoci

 

V odborné části ankety byli oceněni:

 

Hippokratova cena

Ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti,

nominace Centrum Paraple, o.p.s.

 

Doc. MUDr. Igor Čižmář

Oddělení úrazové chirurgie FN Olomouc, Primář oddělení,

vedoucí Traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc

 

 

Jeseniova cena

Určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

 

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

primář Kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce Praha

 

 

Ocenění za celoživotní přínos medicíně

 

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Interní hematologická a onkologická klinika Lékařské fakulty

Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno

 

 

 

 

V případě dotazů nebo zájmu o bližší informace o oceněných nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Jiří Hlaveš

předseda Unie pacientů ČR

tel.: +420 603 505 365

jiri.hlaves@uniepacientu.cz

 

Daniela Musilová

sekretariát Unie pacientů ČR

tel.: +420 603 323 664

uniepacientu@email.cz