Vyzkoušet si moderní formu výuky chemie budou mít v letošním roce příležitost další desítky učitelů

Autor: Redakce | Zpravodaj | 9. 3. 2017

Praha, 10. března 2017 – Evropský vzdělávací program Amgen Teach vstupuje do čtvrté sezóny plné přednášek a vzdělávacích workshopů pro pedagogy chemie základních a středních škol. První dva semináře proběhly 8. a 9. února na Gymnáziu T. G. Masaryka v Hustopečích a na Gymnáziu Jihlava. V dalších školách jsou workshopy plánovány na březen. Za dobu svého působení si badatelsky orientovanou výuku vyzkoušelo na 350 učitelů středních a základních škol.

První dva workshopy vzdělávacího programu Amgen Teach proběhly letos v únoru na gymnáziích v Jihlavě a v Hustopečích. Celkem se jich zúčastnilo 26 učitelů (v Jihlavě 15 a v Hustopečích 11), kteří si v roli studentů  vyzkoušeli metodou badatelsky orientované výuky (BOV) méně známé pokusy. Stanovovali, které potraviny obsahují škrob, pohráli si s termochemií, v laboratoři pak pomocí kahanu a dmuchavky ze solí různých kovů vytavili např. olovo, železo, stříbro, měď, ale i zlato. Dále se dozvěděli o nových typech úloh zabývajících se reaktivitou mědi, provedli elektrochemické pokusy a  seznámili se s méně obvyklými experimenty s chlórem. Součástí workshopu byla tradičně i přednáška o využití BOV v praxi. „Seminář byl hodně zajímavý. Myslím, že to byla jedna z nejlepších akcí, kterou jsem mohl jako učitel navštívit a doufám, že nebyla poslední,“ hodnotí průběh i kvalitu semináře Milan Zimpl, učitel chemie na gymnáziu v Havlíčkově Brodě.

Badatelsky orientovaná výuka chce motivovat žáky ke studiu přírodních věd

Workshopy pro učitele základních a středních škol proběhly pod záštitou projektu Amgen Teach, který od roku 2014 spolufinancuje vzdělávací aktivity pro pedagogy realizované VŠCHT Praha. „Cílem projektu je dopomoct učitelům nalézt a osvojit si formu výuky, která zaujme jejich žáky natolik, aby se chtěli chemii a potažmo dalším přírodním vědám věnovat i do budoucna,“ vysvětluje PharmDr. Mark Bachleda, MBA, ředitel společnosti Amgen v České republice. Experimentování je nedílnou součástí výuky chemie. Proto badatelsky orientovaná výuka klade důraz na to, aby žáci během realizace pokusů sami objevovali a chápali podstatu dějů. Při pokusech žáci pracují s předem připravenými pracovními listy, do kterých zapisují své poznatky.

Díky programu Amgen Teach již proběhlo celkem 17 akcí na 11 místech po celé České republice. Další jsou plánovány na 29. a 30. 3. 2017 a uskuteční se ve školách v Železném Brodu a v Poděbradech,“ uzavírá prof. Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha.

Program Amgen Teach mimo jiné spolufinancuje také národní soutěž pro studenty chemie základních a středních škol s názvem ChemQuest, kterou VŠCHT pořádá již pátým rokem. Cílem soutěže je zvýšení zájmu studentů základních a středních škol o přírodovědné předměty, podpora týmové spolupráce, komunikačních schopností studentů a prezentace vlastních výsledků. V letošním roce má soutěž novinku. Studenti, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí spolu s přihláškou zaslat natočené video, ve kterém  představí svůj chemický pokus, s nímž chtějí soutěžit. Realizované pokusy tak bude hodnotit nejen odborná porota, ale i laici budou mít příležitost nejlepšímu videu udělit cenu veřejnosti. Přihlašovat se týmy studentů mohou do 31. 3. 2017. Více informací o soutěži naleznete na: http://www.vscht.cz/chemquest.

 

O programu Amgen Teach

Program Amgen Teach je celoevropská iniciativa, která je řízena European Schoolnet, nevládní organizací se sídlem v Bruselu. V současné době se realizuje v 10 evropských zemích s celkovým rozpočtem 60 milionů korun – vedle České republiky ještě v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Polsku, Rakousku, ve Španělsku a v Turecku. Program Amgen Teach je v každé z vybraných evropských zemí připravován ve spolupráci s přední vzdělávací institucí v oblasti přírodních věd, v České republice s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT Praha).

 

Více informací na www.amgenteach.eu

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

VŠCHT Praha spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Dlouhodobě vykazuje vysoký počet prestižních zahraničních i tuzemských projektů základního a aplikovaného výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

 

Více informací na www.vscht.cz

O společnosti Amgen

Společnost Amgen přináší potenciál biologických léků pacientům trpícím závažnými onemocněními, a to díky výzkumu, vývoji a výrobě inovativních léčebných přípravků. Vychází z pokročilého studia lidské genetiky, která pomáhá porozumět složitostem chorob na molekulární úrovni. Ze společnosti Amgen, která je již od roku 1980 pionýrem v oblasti vývoje biotechnologií, vyrostla jedna z největších světových biotechnologických společností, jež vyvíjí portfolio léčebných přípravků s přelomovým potenciálem pro miliony pacientů po celém světě.

Více informací na www.amgen.cz

Kontakt pro média:

Lenka Dudková

AMI Communications

E-mail: lenka.dudkova@amic.cz

Tel.: +420 724 012 626