Výzkum kmitání hlasivek může zlepšit diagnostiku jejich nemocí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 11. 7. 2018

Olomouc 12. července (ČTK) – V diagnostice poruch a nemocí hlasu by v budoucnu mohly najít uplatnění výsledky unikátního výzkumu kmitání hlasivek, který organizoval postdoktorand Pravin Kumar Subbaraj z Laboratoře pro výzkum hlasu Katedry biofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Subbaraj za tento výzkum získal na prestižní mezinárodní konferenci The Voice Foundation v americké Filadelfii jako vůbec první účastník hned dvě ceny, řekl dnes ČTK vedoucí Laboratoře pro výzkum hlasu Jan Švec.

Na oceněném výzkumu kmitání hlasivek se kromě olomouckých vědců podíleli odborníci z Hlasového centra Praha a Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. Pravin Kumar Subbaraj se zaměřil na průběh kmitání hlasivek. “Jeho úkolem bylo otestovat různé koeficienty, které by nám řekly něco více o tom, jak je poddajná sliznice hlasivek, která kmitá. Když totiž hlasivky kmitají špatně, tak to většinou znamená, že sliznice má nějaký problém. Velmi často je to zánět, ale může tam být také zjizvení či léze,” uvedl Švec

Subbaraj se spolu s dalšími vědci zaměřil na takzvaný laterální vrchol kmitu hlasivek. “Čím ostřejší laterální vrchol je, tím je sliznice hlasivek poddajnější a hlas zdravější. Práce, za kterou Pravin Kumar Subbaraj dostal cenu, je právě o hodnocení slizničních vln a jejich laterálních vrcholů,” podotkl Švec, podle kterého by se díky tomu mohla v budoucnu výrazně zpřesnit diagnostika poruch hlasivek.

Subbaraj při svém výzkumu pracoval s obrazovými záznamy pořízenými lékaři videokymografickou kamerou, což je původní Švecův vynález. Speciální přístroj zaznamenává kmitání hlasivek a slouží k diagnóze hlasivkových onemocnění.

K dispozici měl také počítačový program, který loni vytvořili ve spolupráci s Katedrou biofyziky PřF UP a lékaři z Hlasového centra Praha odborníci z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR v rámci společného projektu TAČR. Software v obrazovém záznamu automaticky detekuje pohyb hlasivek a umožňuje kvantifikovat případné poruchy kmitání hlasivkové sliznice.

Subbaraj ve Filadelfii získal Hamdanovu cenu určenou pro mezinárodního účastníka konference a zároveň obdržel Sataloffovu cenu, která se uděluje mladým vědcům. “Bylo to poprvé v historii konference, kdy jeden člověk dostal ve stejném roce obě dvě ceny. Příjemně nás to překvapilo,” podotkl Švec.

Mezinárodní organizace The Voice Foundation se zabývá výzkumem hlasu a péčí o hlasivky. Na jejích odborných konferencích se každoročně setkávají lékaři, přírodovědci, inženýři, logopedi, hlasoví pedagogové i zpěváci z celého světa, aby diskutovali o nejnovějších trendech v tomto oboru.

beh jw