Význam biochemických a hematologických testů u COVID-19

Autor: Lucie Fílová | Tisková zpráva, Zpravodaj | 25. 11. 2020

Pro diagnostiku onemocnění covid-19 je třeba mikrobiologické vyšetření – průkaz RNA viru, antigenu viru nebo protilátek proti viru SARS-CoV-2 (protilátky neukazují časné onemocnění). Tyto testy však k monitorování průběhu nemoci nejsou vhodné. Proto vám přinášíme přehled biochemických a hematologických testů, které mají význam pro posouzení průběhu onemocnění covid-19 a jeho závažnosti.

„Sledování hematologických a biochemických testů u pacientů s nemocí covid-19 umožňuje: posoudit stupeň a závažnost nemoci, prognózu jejího vývoje a monitorovat její průběh,“ uvádí RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. z Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN v Hradci Králové.

Tab. číslo 1

Následující tabulka shrnuje vyšetření doporučená pro sledování pacientů s covid-19 a jejich změny u nemocných.

Hematologie
↓ Lymfocyty
↑ Neutrofily
↓ Eozinofily
↓ Trombocyty
↑ D-dimer
↓ PT/APTT
↓ Fibrinogen
Acidobazická rovnováha a krevní plyny
↓ pH
↑ pCO2
↓ pO2
↑ Laktát
Ukazatele zánětu                                                                     
↑ Prokalcitonin
↑ CRP
↑ Feritin
↑ sedimentace erytrocytů
Kardiální markery
↑ hs cTnI/T
Multisystémové poruchy
↓ Albumin
↑ LD
↑ Kreatinin/močovina
↑ ALT/bilirubin

Vyšetření parametrů krevního obrazu je pro monitorování covid-19 základní. Změna počtu leukocytů patří k typickým nálezům pro tuto chorobu, stejně tak pokles počtu eozinofilů. Ten, společně se zvýšením počtu neutrofilů, ukazuje možný nepříznivý trend vývoje.

Trombocyty společně s dalšími parametry koagulace, jsou k monitorování choroby důležité, zejména pro jejich schopnost posoudit závažnost nemoci.

 

Zvýšení hodnot ukazatelů zánětu jsou dalším typickým nálezem pro pacienty s covid-19. Prokalcitonin navíc může detekovat výskyt druhotných bakteriálních infekcí.

Klíčové ke sledování průběhu choroby je vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů.

Pacienti s covid-19 mají častý výskyt zvýšených kardiálních markerů. Může jít nejen o příznak akutního koronárního syndromu, ale i o nespecifické zvýšení, takže výsledky vyžadují opatrnou interpretaci. Detailní studie ukazují, že zvyšování troponinu u těchto pacientů úměrně zvyšuje riziko mortality. Při hodnocení kardiálních markerů je nezbytné pečlivé zohlednění použité metody.

Nezbytné je sledování a hodnocení markerů ledvinových (kreatinin, urea) a jaterních funkcí (ALT, bilirubin). Nejčastěji jsou z klasických biochemických analytů registrovány změny hodnot LD a albuminu. Obojí mohou detekovat zvýšení rizika těžkého průběhu choroby.

Četnost změn hodnot různých markerů k monitorování covid-19 ukazuje tabulka, založená na datech belgických pacientů.

Tab. číslo 2

Z tohoto pohledu jsou zvlášť důležitá stanovení D-dimeru, feritinu, CRP, počtu eozinofilů, fibrinogenu a LD.

Vyšetření                                                                           % patologických hodnot
D-dimery 100
CRP 100
Feritin 92
Eozionofily 92
Fibrinogen 82
LD 82
Lymfocyty 62
Albumin 50
Trombocyty 34
ALT 32
Neutrofily 26
INR 26

 

Tab. číslo 3

Časový průběh hodnot analytů ukazuje komplexnější pohled na existenci časných a pozdních markerů:

Časné markery                                   CRP, D-dimery, LD, feritin, fibrinogen, albumin
Doba od příjmu na oddělení s vrcholem kolem 10. dne
Fáze choroby zánětlivá odpověď
Pozdní markery                                  troponin, BNP, ALT, neutrofily
Doba vrchol cca 3. týden
Fáze choroby orgánové poškození

 

Tab. číslo 4

Sledování doporučených analytů dává možnost snadného rozlišení mírného a silného průběhu choroby včetně předpovědi výsledku léčby i případného úmrtí pacienta:

Analyt                                  Lehčí průběh Těžký průběh (pacienti na JIP)    
CRP nižší hodnoty významně vyšší hodnoty
LD nižší hodnoty významně vyšší hodnoty (> 12,2 µkat/l)
Lymfocyty nižší hodnoty významně vyšší hodnoty
D-dimer mírné zvýšení ≥ 4x nad horní hranicí normálních hodnot
Prokalcitonin mírné zvýšení vysoká hodnota
Trombocyty nevýznamné změny asi 30% pokles
Albumin 25-34 g/l 18-20 g/l
Prealbumin normální hodnoty významný pokles koncentrace

 

Přehled zpracoval RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. z Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN v Hradci Králové.

Zdroj: www.labtestsonline.cz