Vznikne Kancelář zdravotního pojištění

Autor: eliska | Zpravodaj | 14. 9. 2015

Společná tisková zpráva představitelů všech zdravotních pojišťoven působících v ČR

 

Představitelé všech sedmi zdravotních pojišťoven působících v ČR rozhodli v úterý 15. 9. 2015 o sloučení dvou institucí Centra mezistátních úhrad (CMU) a Národního referenčního centra (NRC) do jedné. 

Od 1. 1. 2016 tak vznikne Kancelář zdravotního pojištění, která bude zabezpečovat potřebné společné činnosti pro systém veřejného zdravotního pojištění v ČR včetně činností styčného orgánu zabezpečujícího provádění evropského práva a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení v oblasti zdravotního pojištění.

„Sloučením CMU a NRC dojde nejen k vyšší efektivitě a koordinaci jednotlivých činností, ale i k úspoře provozních nákladů zdravotních pojišťoven. Zároveň se tím tak otevírají další možnosti rozšiřování tzv. společných činností zdravotních pojišťoven jako je například revizní činnost a podobně,“ řekl prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Jaromír Gajdáček

 

Kancelář zdravotního pojištění bude zajišťovat i další činnosti zabezpečované CMU a NRC.

 

Více informací:

sekretariát Svazu zdravotních pojišťoven ČR

E-mail: info@szpcr.cz

Tel. 234 462 108