VZP: Nejdražší lék na spinální svalovou atrofii dostalo 31 dětí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 27. 2. 2023

Lék zolgensma byl pro použití v Evropské unii registrovaný na jaře 2020, první pacienti v Česku ho dostali na výjimku v květnu toho roku. Do systému hrazené péče se dostal v prosinci 2020. “VZP jej v průběhu dvou let uhradila 31 dětským pacientům trpícím spinální svalovou atrofií. Nejmladší pacientce přitom bylo pouhých 22 dní,” uvedl předseda správní rady VTP Tom Philipp.

Spinální svalová atrofie je vrozené onemocnění, při kterém postupně ubývá svalstvo, a tím se zhoršuje schopnost pohybu. Postižené bývají hlavně nohy, nemocní ale také hůře polykají a později mají potíže i s dýcháním. Postup nemoci je individuální, pacienti se ale většinou nedožívají vysokého věku. V ČR se ročně narodí přes 110.000 dětí, SMA onemocnění má zhruba jedno z 10.000 narozených.

Rodiče mohou od loňského roku své novorozené děti nechat vyšetřit, zda u nich rozvinutí nemoci nehrozí. Vyšetří se kapka krve 48 až 72 hodin po narození. “Záchyt onemocnění během několika dní po porodu samozřejmě dramaticky zvyšuje efektivitu případné léčby,” uvedl náměstek ředitele VZP Jan Bodnár.

Možností léčby pacientů se SMA je více. V srpnu ministerstvo zdravotnictví informovalo, že bude hrazený také lék spinraza. Podle zveřejněného stanoviska úřadu ročně léčba asi 140 pacientů vyjde na 800 milionů korun. Půjde asi o procento ročních nákladů na všechny léky na recept. Podává se injekcí do bederní páteře, v ČR ho aplikují čtyři nemocnice.

Lék zolgensma mohou dostat děti do tří let. Pacientská organizace Smáci na webu upozorňuje, že ani tento lék nemoc zcela nevyléčí. “Pacient stále bude vykazovat příznaky onemocnění a svalovou slabost. Úspěšnost léčby, tak jako u všech ostatních léků, záleží na včasnosti podání léčiva. Pacienti bez symptomů onemocnění mají největší naději se vyvíjet jako zdraví,” uvedla.

Před tím, než lék začaly hradit zdravotní pojišťovny, se na něj lidé prvním pacientům skládali ve sbírkách. Kromě VZP byli dosud čtyři pacienti u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, dva u Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) a po jednom u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) a Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP).