VZP varuje klienty před podvodnými SMS, podle odhadů jich už mohou být tisíce

Autor: Redakce | Doporučené příspěvky | 1. 11. 2023

Podvodníci rozesílají SMS z různých telefonních čísel. Scénář i podoba podvodných zpráv, které dostávají nejen klienti VZP, se opakuje. Jejich obsahem je například příslib výplaty přeplatků na zdravotním pojištění, v textu formulovaný jako “čeká Vás pojistná výplata”. Uvedená webová adresa https://vzp-portal.online/ je falešná, varuje VZP.

“Riziko klientům hrozí po vyplnění údajů na fiktivním odkazu, proto je důrazně varujeme před tím, aby na takové zprávy reagovali či se řídili pokyny v nich uvedenými,” uvedl říká bezpečnostní ředitel pojišťovny Jan Svoboda. Podle jeho odhadu mohou být takto rozeslány tisíce SMS.

Pokud si klient není jistý, zda mu přišla informace skutečně od VZP, nebo falešná zpráva od podvodníků, může si pravost ověřit na infolince 952 222 222. Vodítkem pro klienty může být také to, že v případě skutečných zpráv rozesílaných z VZP, je ve jménu odesílatele uvedeno “VZP CR” nebo “EKK”. Klientům zároveň pojišťovna doporučuje, aby neotvírali žádné odkazy, které vedou mimo oficiální stránky dostupné na adrese https://www.vzp.cz.