Za první dva měsíce roku 2019 přibylo 38 nakažených HIV

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 3. 2019

Praha 29. března (ČTK) – Za první dva měsíce letošního roku přibylo 38 nakažených HIV a šest případů AIDS. Téměř polovina nově nakažených byla v Praze, vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS Státního zdravotního ústavu. Loni bylo HIV 208 případů, nejméně za posledních sedm let.

Počet nově nemocných je srovnatelný s loňským koncem února, kdy bylo nakažených o dva více. Cizinců s trvalým pobytem bylo šest a další tři s odhalenou nemocí trvalý pobyt neměli.

Celkem se nechalo v lednu vyšetřit přes 100.000 lidí, v únoru téměř 147.000. Naprostou většinu tvoří vyšetření krve získané od dárců nebo vyšetření těhotných žen, vyšetření přímo na HIV na vlastní žádost je jen asi jedno procento.

Nejvíce lidí nakažených HIV v prvních dvou měsících žije v Praze, celkem jich je 15. Od roku 1985, kdy se začaly počty nemocných sledovat, už se v metropoli nakazilo 1665 lidí. Na počet obyvatel bylo za leden a únor nejvíc nakažených po Praze v Libereckém (3), Pardubickém (3) a Plzeňském kraji (3). Více se nakazilo ještě v Jihomoravském (4). Více než 200 pacientů od roku 1985 hlásil Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, přes 300 kraj Středočeský.

Nemoci AIDS loni za celý rok podlehlo 14 lidí a dalších devět lidí nakažených HIV zemřelo z jiných příčin. Od roku 1985, kdy začalo sledování výskytu HIV, byla v Česku zjištěna nákaza tímto virem u 3368 lidí, z nichž 434 již zemřelo.

Cizinci tvořili velkou část nově nakažených. Z případů nákazy HIV zaznamenaných loni připadly více než dvě pětiny na lidi ze zahraničí. Většina z nich byla z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. Tři pětiny z nově nakažených lidí uvedlo jako své bydliště Prahu.

Množství nových případů HIV od roku 1985 postupně rostlo. Nejvíce nově nakažených bylo za rok 2016, kdy jejich počet dosáhl 286. V posledních dvou letech ale nových případů výrazně ubývalo. Podle SZÚ pokles souvisí zřejmě se změnou mezinárodních i národních doporučení, podle kterých má být léčba nakažených zahajována co nejdříve po odhalení výskytu HIV.

Počet nových případů HIV a AIDS v Česku:

Rok HIV AIDS
2009 156 24
2010 180 28
2011 153 29
2012 212 36
2013 235 33
2014 232 32
2015 266 38
2016 286 44
2017 254 53
2018 208 35
2018 38* 6*

zdroj: SZÚ

van mal