Za týden lékaři vyšetřili přes 1200 lidí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 3. 10. 2016

Praha, 4. října 2016 – Plicní lékaři otevřeli v týdnu od 19. do 23. 9. lidem dveře svých ambulancí, aby zavčas odhalili idiopatickou plicní fibrózu (IPF). A to při příležitosti Světového týdne IPF. Přes 1200 lidí vyšetřili, stovky dalších zájemců objednali. U dvou lidí lékaři při poslechu zjistili krepitus – zvuk typický pro IPF. V desítkách případů navíc odhalili CHOPN, astma, chronickou bronchitidu a srdeční choroby. Akce pomohla zachytit a nabídnout léčbu pacientům, kteří by jinak vyšetření odkládali.

I přesto, že jsme u nás neobjevili přímo IPF věřím, že měla akce smysl právě z důvodu zachycení mnohých jiných plicních chorob u pacientů, kteří by jinak nepřišli,“ říká prim. MUDr. Kamil Kleňha z Nemocnice Tábor.

Dveře plicních lékařů se letos otevřely poprvé, a to ve všech krajích ČR. Kapacitu jednotlivých ambulancí lidé využili naplno. Zájemce o vyšetření, kteří se v týdnu nestihli dostavit osobně, lékaři objednali na další měsíce. V Praze přišlo do ordinací plicních lékařů přes 400 lidí. Z toho zhruba u poloviny z nich objevili pneumologové plicní choroby. S podezřením na IPF se setkali lékaři ze Středočeského kraje.

Cílem akce bylo zvýšit u lidí povědomí o IPF a zachytit nemoc zavčas. Rychlost a včasnost diagnózy je pro další průběh nemoci naprosto klíčová. „Velká část pacientů nepovažuje zpočátku pokašlávání a zadýchávání za příznak těžké nemoci, ale za projev stárnutí, ztrátu kondice, či následek kouření. Mohou oddalovat návštěvu lékaře a velmi často, když už se k ní odhodlají, odchází domů utvrzeni v přesvědčení, že „jenom“ stárnou,“ říká prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice v Praze a předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti.

V časných a málo pokročilých fázích nemoci dovedeme plicní fibrózu a úbytek plicních funkcí zpomalit podáním účinných léků“, říká prof. Vašáková. Proto by ambulantní lékaři měli při prvním podezření okamžitě pacienta odeslat do některého ze 17 Center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů, kam nyní doputuje pouhá čtvrtina z odhadovaných 2 000 pacientů s IPF. Bez léčby IPF obvykle zabíjí do 3 let. Včasná léčba přitom může prodloužit život pacienta o roky.

IPF se převážně vyskytuje u osob starších 45 let, spíše mužů. Důvody vzniku nemoci nejsou dosud známy. „Víme o vlivu genetiky, kouření, či dlouhodobém pobytu v prašných prostorách,“ dodává prof. Vašáková.

Detailní informace o nemoci obsahuje nová pacientská brožura a portál www.plicnifibroza.cz, který nabízí kontakty na odborníky a informace o možnostech účasti v klinických studiích.

 

O Sekci intersticiálních plicních procesů (SIPP)

SIPP České pneumologické a ftizeologické společnosti věnuje speciálně idiopatické plicní fibróze veliké úsilí a kromě snahy o rozšíření informací o této nemoci mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost založila a vede i registr idiopatické plicní fibrózy EMPIRE (European Multipartner IPF registry). Ten kromě center v České republice zahrnuje i centra na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a přidružuje se Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Turecko. Registr dává možnost nahlédnout do epidemiologie IPF a do reálných léčebných výsledků této nemoci, při zavádění nových léků na plicní fibrózu dle údajů z registru lze vidět, kolik pacientů pro daný lék či klinickou studii mohou lékaři využít, a kterým konkrétním pacientům nový lék nabídnout.

SIPP také na základě mezinárodních doporučení a nových poznatků opřených o medicínu založenou na důkazech sestavuje doporučení k diagnostice a léčbě jednotlivých IPP. Dále se stará o zajištění sítě pracovišť specializovaných na péči o pacienty s IPP, aby lékaři věděli, kam se mají se žádostí o konzultaci, dovyšetření pacienta, či jeho léčbu obrátit. Podporuje výzkum a publikační aktivitu v oblasti IPP na území ČR.

Kontakt pro média

Mgr. Cynthia Mitevová e-mail: cynthia.mitevova@mhw.cz, mob.: 00420 731 637 317