Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny zajistí kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro svoje pojištěnce v nemocnicích i v roce 2013

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 10. 2012

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) pokračuje v jednáních o restrukturalizaci akutních lůžek v nemocnicích s cílem optimalizovat jejich počet a  garantuje výstup, který je výsledkem podepsaných MEMORAND ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN O RESTRUKTURALIZACI LŮŽKOVÉHO FONDU ZA ÚČELEM JEHO OPTIMALIZACE (říjen 2011 a červen 2012).


Seznam nemocnic, kde došlo ke shodě při těchto jednáních ze dne 9. července 2012 je k dispozici na webových stránkách: http://www.szpcr.cz/aktuality/20120709.pdf a zahrnuje celkem 58 nemocnic v ČR.


S ostatními nemocnicemi i nadále probíhají  další jednání s cílem dosažení shody na obou stranách. Ve fakultních nemocnicích probíhají intenzivní jednání, ostatní nemocnice mohou mít jistotu, že s nimi budou uzavřeny smlouvy s minimální délkou půlroční či roční.


Návrhy smluv na období po 1. 1. 2013 budou rozesílány na jednotlivé nemocnice  v dostatečném časovém předstihu před koncem roku, na přelomu měsíce listopadu a prosince. Všechny nemocnice mohou mít jistotu, že smlouva s nimi bude uzavřena.


Svaz zdravotních pojišťoven ČR vítá výzvu hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly k jednání o restrukturalizaci akutních lůžek v nemocnicích v Jihočeském kraji. V závěru měsíce října, návazně na výstupy analýz zpracovaných zdravotní sekcí SZP ČR, s ním budou návrhy zdravotních pojišťoven projednány. 


Zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR se snaží vždy zajistit kvalitní, dostupnou a bezpečnou péči pro svoje pojištěnce, jsou však také zodpovědné, jako plátci, za efektivní vynakládání finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. 


V Praze dne 8. října 2012


Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vznikl dne 15. 5. 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26. 1. 1993. Sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice.


SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,1 mil. občanů ČR.


Kontakt:


Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
tajemnice
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3


www.szpcr.cz
email: tesitelova@szpcr.cz, info@szpcr.cz
tel.: +420 234 462 108
mobil: +420 733 317 369