Zdravotní pojišťovna RBP od 3. června zprovoznila „bezbariérový web“…

Autor: Redakce | Zpravodaj | 9. 6. 2019

Ostrava, 5. června 2019 (RBP) – Nový web zdravotní pojišťovny RBP byl projektován tak, aby byl uživatelsky dostupný pro všechny stávající a potenciální pojištěnce, ale i ostatní občany ČR bez ohledu na jejich tělesné nebo zrakové postižení.

  • Téměř deset procent všech obyvatel ČR jsou osoby se zdravotním postižením. Celkový počet postižených je podle odhadu 1 015 548.
  • Největší podíl postižených je ve vyšších věkových skupinách – nad 45 let.
  • Hendikepovaní lidé mají celkově těžší přístup k informacím a často bývají odkazováni „pouze“ na internetové zdroje.
  • Více než 60 % osob se zrakovým, tělesným či sluchovým postižením využívá technické kompenzační pomůcky.

(Zdroj: Český statistický úřad)

Co web RBP umí a jaká technická a provozní pravidla musí splňovat, aby zrušil informační bariéry mezi světem zdravých lidí a lidí s hendikepem? 

Web RBP je responzivní. To znamená, že zobrazování jednotlivých stránek včetně textu a grafiky se vždy přizpůsobí danému zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety) a jejich velikosti rozlišení. V neposlední řadě byl velký důraz kladen i na jeho obsahovou funkčnost. Na webu jsou umístěny pouze zásadní a srozumitelné informace o pojišťovně, produktech a službách. Nechceme naše klienty zatěžovat složitými pojmy a zbytečnými texty. 

Jednotlivé webové stránky musely vyhovovat:

  • Pravidlům tvorby přístupného webu a formě zveřejňovaných informací v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.
  • Technické normě WCAG 2.0. Tato norma mimo jiné řeší kontrastní podbarvení textu, velikost písma, textovou alternativu grafiky a fotografií, klávesové zkratky na ovládání, speciálně upravované mapy pro zrakově postižené apod.; (http://blindfriendly.cz/metodika).

Během tvorby nového webu RBP a jeho obsahu jsme rovněž uplatnili mezinárodní technickou normu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Ta přesně specifikuje veškerá pravidla, která správný bezbariérový web musí splňovat,“ upřesnil výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Díky této normě tak například webovou prezentaci mohou lidé s různým tělesným postižením volně procházet pomocí tabulátoru třeba jedním prstem.

Slabozrací lidé si zase mohou všechny potřebné texty zvětšit až o 400 % a přizpůsobit si je svým zrakovým dispozicím na čtení. Naproti tomu pro ty, kteří úplně přišli o svůj zrak, jsme připravili možnost načítání webu pomocí speciální čtečky, která čte nejen publikovaný text, ale také popisky obrázků a nevidomé naviguje po celé stránce. Čtečka mu říká, které prvky jsou aktivní a kterými přejde například na další stranu,“ doplnil ředitel Klimša. 

Na ověřování správné funkčnosti našeho webu spolupracovala skupina slabozrakých a nevidomých osob z organizace SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) v ČR. Celý web tak byl podroben detailnímu auditu, na základě kterého byl prohlášen za přístupný.

Nový web je tak technologicky vyspělý, moderní, obsahově srozumitelný a přístupný všem.


Doplňující technické informace

Web byl testován nevidomými a slabozrakými uživateli pomocí nejčastěji používaných odečítačů obrazovky (JAWS, NVDA a VoiceOver) v nejpoužívanějších internetových prohlížečích (Mozilla Firefox, Google Chrome a Safari pro iOS).

Web zdravotní pojišťovny RBP obsahuje:

  • prohlášení o přístupnosti webové prezentace RBP, zdravotní pojišťovna,

  • seznam klávesových zkratek platných v celé prezentaci s jejich popisem,

  • popis používaných nestandardních formátů dat,

  • kontakt na technického správce webu.

Informace prezentované v jiných formátech

Na serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Proto v těchto případech doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader.

 

Přizpůsobení velikosti textu a klávesové zkratky

Pokud je text obtížně čitelný, k jeho zvětšení lze použít nástroje daného prohlížeče, které má uživatel k dispozici. Design stránek je responzivní a jejich obsah se přizpůsobí obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) lze text zvětšit současným zvolením Ctrl++ a zmenšít Ctrl+-. K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl+0, nebo Ctrl+*. V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk html5, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS. Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma. Všechny odkazy jsou v textu graficky zvýrazněné.