Zdravotní pojišťovny plánují na zdravotní služby v roce 2019 o deset miliard víc než letos. Víc půjde na sociální zařízení a na prevenci.

Autor: Redakce | Zpravodaj | 17. 10. 2018

Praha, 18. října 2018 (SZP ČR) – Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) představily plány na rok 2019. Ty počítají s výrazným nárůstem nákladů na zdravotní služby, které vzrostou o 8,6 % na 125,5 miliardy korun. V meziročním srovnání k největšímu růstu dochází v položkách zubní péče, lůžkové péči, a to zejména v LDN či zdravotní služby v sociálních zařízeních. Pozitivní zprávou pro pojištěnce je růst prostředků na prevenci o 14 % na více než tři čtvrtě miliardy korun.

„Velký vliv na plánování mělo navyšování platů lékařů a sester, které se logicky promítlo do nákladů na zdravotní péči. Každopádně ale díky vyššímu výběru pojistného a díky dobrému hospodaření budou pojišťovny schopny poskytnout péči odpovídající ujednáním dohodnutým v dohadovacím řízení. Zároveň s tím by se mělo podařit mírně navýšit i zůstatek na zdravotním fondu, byť méně než v roce 2018, z 10,5 miliardy na konci roku 2018 na 11,3 miliardy korun na konci roku 2019,“ zhodnotil celkové plány zaměstnaneckých pojišťoven Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR).

„Přestože nárůsty nákladů na zdravotní služby vezmou většinu z růstu výběru pojistného, podaří se i v roce 2019 zvýšit prostředky vložené do prevence. Celková plánovaná suma na úrovni 750 milionů je jednak o 17 % vyšší než ta letošní, jednak je výrazně vyšší, než je celostátní průměr,“ dodal Ladislav Friedrich.

Žádná ze zaměstnaneckých pojišťoven nepředpokládá v příštím roce pokles svých pojištěnců. Plánované nárůsty jsou ale malé a odpovídají tak umírněným trendům v posilování posledních let.

„V plánování nákladů hraje stále větší roli stárnutí populace a s tím související služby. Proto se navyšují kapitoly na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo lůžka ve speciálních zařízeních hospicového typu,“ vysvětlil Martin Balada, výkonný ředitel SZP ČR. Pojišťovnami předpovídaný nárůst výdajů například na domácí paliativní péči je více než trojnásobný a o čtvrtinu vzrostou náklady na zdravotní služby v sociálních zařízeních.

„Systémově musí české zdravotnictví musí řešit řadu otázek – a stárnutí populace je jedna z nich, a realizovat změny doporučené např. i OECD. Nicméně z hlediska roku 2019 je péče o pojištěnce ZZP zvládnutelná a plány jsou podloženy ekonomickou realitou,“ dodal Martin Balada.

Plány pro rok 2019 obsahují navíc záměry k další podpoře postavení a kompetencí praktických lékařů a k zatraktivnění tohoto povolání. Počítá se i s postupným zaváděním změn v psychiatrii pomocí Center duševního zdraví a způsobu hodnocení výkonů v nemocnicích pomocí nového systému DRG.

 


SHRNUTÍ:

Celkově porostou úhrady meziročně o 8,6 %, z toho ambulantní péče o 8,1 % a péče v nemocnicích, kde jsou zahrnuty nové náklady na příplatky za služby, poroste o 10 %. Menší růst nákladů se naopak plánuje u léků na recepty (4,1 %) a u zdravotnických prostředků (o 6,5 %). Celkové náklady na zdravotnické prostředky ještě může ovlivnit nově schválená legislativa.

V souhrnu je systém zdravotních pojišťoven stabilní a bezproblémově pokryje všechny požadavky na něj systémově kladené.

 


Svaz zdravotních pojišťoven České republiky

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,4 mil. občanů ČR. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.