Zdravotnický holding seznámil Radu Královéhradeckého kraje s očekávanými výsledky hospodaření krajských nemocnic za uplynulý rok

Autor: eliska | Zpravodaj | 20. 3. 2018

Nový Bydžov, 21. 3. 2018 (ZH KHK)

Rada Královéhradeckého kraje na svém pravidelném zasedání projednala předběžné loňské ekonomické výsledky krajských zdravotnických zařízení a lékárny, které působí v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Oproti předpokládanému scénáři se podařilo celkové výsledky v druhé polovině roku 2017 výrazně zlepšit, a to především v Oblastní nemocnici Náchod.

Předložil jsem radě očekávané výsledky hospodaření nemocnic. S čísly ale mohou zahýbat ještě zdravotní pojišťovny, se kterými do konce března probíhají jednání z důvodu tzv. dohadných položek. Tyto změny mohou výsledky ovlivnit v případě úspěšných jednání pouze k lepšímu,“ informoval po pondělním zasedání náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar. Celková předběžná bilance všech organizací spadajících pod ZH KHK a.s. po započtení závazku veřejné služby a zisku Královéhradecké lékárny je tak k začátku března -58,7 mil. Kč.

Největší změna ve výsledcích hospodaření proběhla v Oblastní nemocnici Náchod. Ta ještě na začátku podzimu roku 2017 předpokládala ztrátu až 117 milionů korun. Nyní ale uzavře účetní rok se ztrátou o téměř 63 milionů korun nižší – její výsledná ztráta by tak měla činit cca 54 milionů korun. „Jsem přesvědčen, že zastavení propadu hospodaření náchodské nemocnice je způsobeno nejen navýšením závazku veřejné služby ve výši 30 mil. Kč ze strany KHK, ale především změnou na pozici předsedy představenstva, kterou od 1. 8. 2017 vykonává Ivana Urešová, a také dalšími personálními změnami na manažerských pozicích,“ doplnil náměstek Cabicar.

Náchodská nemocnice totiž v druhé polovině roku přijala mnohá opatření, která měla její hospodaření znovu zlepšit. „Když jsem v červenci nemocnici přebírala, byla kvůli stávajícímu systému řízení ve ztrátě téměř 50 milionů korun, s nedobrou prognózou do konce roku. Jsem velmi ráda, že se nám spolu s novým managementem podařilo nastavit ekonomická opatření, která nemocnici za těch pět měsíců částečně stabilizovala, a ty pomyslné nůžky se přestaly tolik rozvírat. Opatření bohužel nebyla vždy populární, zaměstnanci se museli v mnohém uskromnit a doslova obracet každou korunu v hospodaření svého oddělení,“ vysvětluje kroky v řízení nemocnice předsedkyně představenstva Ivana Urešová. Pozastavit se tak musely třeba všechny ne nezbytně nutné investice a nákupy drobného majetku.

V neposlední řadě se nemocnice začala kromě nákladů více zajímat také o své výnosy. “Zahájili jsme znovu jednání se všemi pojišťovnami, které mají u nás neuhrazenou péči za předcházející léta. Velmi dobře dopadlo jednání s Vojenskou zdravotní pojišťovnou, která se k situaci postavila opravdu čelem a uhradí nám nad rámec úhradové vyhlášky výraznou část odvedené a vykázané péče za léta 2015-2017, a to ve výši cca 19 milionů korun,“ doplňuje k hospodaření Ivana Urešová. Čilá jednání probíhají také se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR, která by v případě kladného výsledku přinesla nemocnici také několik milionů korun. Největší částky se ale bude nemocnice domáhat nyní již formou žaloby u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zde veškerá jednání bohužel dopadla zatím neúspěšně. Stejně tak budou postupovat i další nemocnice v rámci Zdravotnického holdingu.

Dlouhodobě nejpříznivější jsou výsledky Oblastní nemocnice Jičín, která vykazuje zisk zhruba 10 milionů korun. Uvedená čísla jsou včetně započítaného závazku veřejné služby, za který vloni kraj zaplatil 190 milionů Kč. Dalších 11 milionů získaly nemocnice od Ministerstva zdravotnictví na pokrytí části navýšení platů. K lepším výsledkům přispěla také Královéhradecká lékárna, která počítá se ziskem zhruba 17,5 milionu korun a oproti loňsku si polepšila asi o 7 milionů.

Královéhradecký kraj systematicky pracuje na stabilizování regionálních zdravotnických zařízení nejen, co se týká ekonomických výsledků. Kromě vyjednávání se zdravotními pojišťovnami je aktivní i v personální oblasti. Před časem krajská koalice odsouhlasila zvýšení mezd lékařského a nelékařského zdravotnického personálu o 10 % do tarifů a DPČ, které zároveň uhradí formou navýšení závazku veřejné služby na letošní rok. Vedle toho se dlouhodobě snaží přivádět do svých nemocnic mladé lékaře, které láká na finanční stipendia. V uplynulých letech jich tak do nejvíce potřebných oborů přivedl v rámci kraje již padesát dva. Letos se do programu přihlásily další čtyři desítky mediků, které posílí týmy nemocnic na území kraje.