Zemřel dlouholetý šéf lékařské společnosti Blahoš, bylo mu 88 let

Autor: eliska | Zpravodaj | 26. 11. 2018

Praha 27. listopadu (ČTK) – Ve věku 88 let dnes zemřel dlouholetý předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, endokrinolog Jaroslav Blahoš. Stál mimo jiné za vznikem prvního osteocentra v Česku, věnujícího se léčbě kostních onemocnění. ČTK o Blahošově úmrtí informovala Česká lékařská společnost.

„Celá lékařská obec ztrácí v profesoru Blahošovi významného odborníka v oblasti endokrinologie, vynikajícího lékaře, který obdržel celou řadu významných tuzemských i zahraničních vyznamenání,“ uvedli zástupci České lékařské společnosti.

Blahoš se narodil 30. června 1930 v Horažďovicích, v roce 1955 dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (UK) v Plzni. Jako pracovník pražského Výzkumného ústavu endokrinologického se zabýval zejména endokrinologií vápníku a kosti a metabolismem kyseliny močové. Od roku 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem. Později založil v Ústřední vojenské nemocnici Praha první osteocentrum v ČR a následně se stal i jeho vedoucím.

Blahoš byl i členem několika lékařských akademií a výborů odborných společností, pracoval opakovaně v zahraničí. Doma i v cizině byl za svoji odbornou činnost několikrát oceněn, například v roce 2002 získal francouzské vyznamenání – byl jmenován rytířem Řádu čestné legie, v roce 2008 byl povýšen na důstojníka řádu.

ktp snm