Zlatá rybka už pátým rokem plní přání vážně nemocným dětem

Autor: Redakce | Zpravodaj | 24. 2. 2019

Praha, 25. 2. 2019 (Zlatá rybka)

Zlatá rybka, soukromá charitativní organizace, se již od roku 2015 soustřeďuje na plnění přání dětem se život ohrožujícím onemocněním. Za dobu svého působení splnila přání již více než 300 takovým dětem. Umožnila desetileté dívce stát se na den princeznou, postavila na zahradě pirátskou loď, nebo zařídila setkání s obdivovaným generálem. Několikrát zorganizovala vycestování na zápasy NHL i NFL do USA, zájezdy do Japonska, Karibiku, cesty na Nový Zéland i za polární kruh. Typická doba plnění přání se pohybuje v týdnech, i když nedávno se podařilo splnit jedno takové přání už osm hodin od jeho vyslovení.

Zlatá rybka je charitativní organizace založená a financovaná manželi Katarínou a Ondřejem Vlčkovými. Díky přímé metodě financování není organizace závislá na jakékoli formě fundraisingu a může tak přání plnit nezištně, diskrétně a s maximálním možným ohledem na soukromí obdarovaných dětí a jejich rodin. Ondřej Vlček, zakladatel, k tomu dodává: „Naším snem a posláním je nabídnout každému dítěti v České republice s život ohrožujícím onemocněním splnění jednoho přání. Zatím jsme od tohoto cíle ještě daleko, ale velice nás těší, že rychlost, s jakou se nám daří přání plnit, neustále roste. Počet přání, které jsme splnili v roce 2018, je téměř dva a půl krát větší než v roce 2015, a to hlavně díky neuvěřitelnému nasazení a tvrdé práci celého našeho týmu.“ Tým Zlaté rybky nyní čítá 9 kmenových zaměstnanců, zajišťujících jak komunikaci s nemocnými dětmi a jejich rodinami, tak i samotnou produkci vyslovených přání. Organizace též spolupracuje s celou řadou externistů a dobrovolníků.

Dětská přání jsou opravdu nevyzpytatelná. „Dostáváme nejrůznější možná přání. Zatím asi největší výzvou bylo zařídit setkání s fotbalistou Lionelem Messim. Ale neuvěřitelné se stalo skutečností, a do 3 měsíců se setkání opravdu podařilo zrealizovat,“ popisuje Karin Pospíšilová, ředitelka Zlaté rybky. Děti typicky vyslovují svá přání v jedné z pěti kategorií: „Přeji si někým být“, „Přeji si něco mít“, „Přeji si se s někým setkat“, „Přeji si pro někoho jiného“ a „Přeji si něco zažít“. Některé děti své přání vyslovují v nejnáročnějším období léčby; jiné si naopak počkají a své velké přání berou jako odměnu, když už mají nejtěžší období za sebou. Nezřídka chtějí děti splnit přání i někomu jinému, a touto cestou poděkovat těm, kteří se o ně láskyplně starali.

85 % dětí se o Zlaté rybce dozvídá přímo v nemocnici – od lékařů a dalších odborníků, kteří o ně pečují, příp. od jiných rodin a dětí, kterým už organizace přání splnila. Spolupráce s lékaři, sestrami, terapeuty a dalšími profesionály, kteří se práci s vážně nemocnými dětmi zabývají, je proto pro Zlatou rybku klíčová.

Máte ve svém okolí dítě s život ohrožujícím onemocněním? Dejte jeho rodině o Zlaté rybce vědět.

Více informací o organizaci a její činnosti naleznete na: www.zlatarybka.cz.

Zlatá rybka, z. ú.

Zlatá rybka je soukromá charitativní organizace financována výlučně z prostředků zakladatelů manželů Kataríny a Ondřeje Vlčkových. Založena byla na jaře 2015. Cílem Zlaté rybky je plnit přání dětem od 3 do 18 let s život ohrožujícím onemocněním nebo onemocněním s nejistou prognózou.

Nejčastěji jsou to děti s onkologickým onemocněním, vrozeným onemocněním jako je cystická fibróza, spinální svalová atrofie a muskulární dystrofie, děti s vážným vzácným onemocněním, či nemocemi, jejichž důsledkem je selhání orgánů a následná transplantace. Může se ale jednat také o děti po úrazech, či se souběhem několika závažných např. neurologických diagnóz.