Známý neurolog Jiří Tichý se narodil před 90 lety

Autor: Redakce | Zpravodaj | 4. 4. 2019

Praha 5. dubna (ČTK) – Známý neurolog Jiří Tichý, který se narodil před 90 lety, 6. dubna 1929, byl nejen skvělým klinikem a úspěšným vědeckým pracovníkem, ale veřejnosti byl znám také jako zakladatel a umělecký vedoucí dixielandu 1. LF UK s téměř padesátiletou historií pravidelného vystupování. Zemřel 26. února 2016.

Pražský rodák Tichý promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v roce 1953. Po několikaleté praxi v Ústí nad Labem, Karlových Varech a Terezíně získal v roce 1957 místo sekundáře Neurologické kliniky a později vědeckého pracovníka v Laboratoři pro patofyziologii nervové soustavy u akademika Kamila Hennera.

Výzkumně se věnoval studiu lipidů v mozkomíšním moku a jejich srovnávání s lipidy séra. Je autorem originálních metod extrakce likvorových lipidů, chromatografie polárních a neutrálních lipidů na tenkých vrstvách s kvantitativní denzitometrií, publikoval práce o složení mastných kyselin v jednotlivých třídách lipidů pomocí plynové chromatografie a zejména jeho způsob chromatografického dělení esterů cholesterolu podle stupně nenasycenosti mastných kyselin ve srovnání s plynovou chromatografií byl mezinárodně velmi uznáván.

Cenné zkušenosti získal pobytem u profesora Larse Svennerholma v Göteborgu. V roce 1965 obhájil kandidátskou disertační práci na téma “Cholesterol v mozkomíšním moku” a v roce 1969 doktorskou disertační práci “Cholesterol v CNS”. V roce 1990 byl jmenován profesorem neurologie.

V roce 1990 se stal na sedm let přednostou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a ve stejném roce byl zvolen i děkanem 1. LF UK. Období, kdy vedl kliniku i fakultu, bylo plné organizačních a sociálních změn.

Vědeckovýzkumná a publikační činnost Tichého obsahuje více než 200 původních, přehledových a sborníkových článků či dvě monografie a dvě učebnice.

Jeho žena byla pediatrička, má syna Michala Tichého, také lékaře. Odchovanec Sokola se ve volném čase kromě hudby věnoval i sportu.

rmi