ZP MV ČR loni vydala více než jednu miliardu korun na léčbu nemocí ledvin, z toho téměř 89 % na dialýzu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 10. 3. 2019

14. březen – Světový den ledvin 

Praha, 11. března 2019 (ZP MV ČR) – Kvůli demografickému vývoji a následkem civilizačních onemocnění se zvyšuje počet nemocných s chronickým onemocněním ledvin.1 Ve většině případů je porucha ledvin u pacientů odhalena až v pokročilém stádiu, což komplikuje léčbu. Nefunkční orgán dokáže zčásti nahradit dialýza, která funkci ledviny supluje a zajišťuje čištění krve od odpadních látek, vody a nadbytečných solí.2 Tento druh léčby je finančně velice nákladný, například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) na něj vydala v loňském roce více než 654 milionů korun, plus dalších 283,5 milionu za léčbu komplikací a přidružených nemocí dialyzovaných pacientů. Dalších 22,4 milionu loni pojišťovna vynaložila na transplantace ledvin a 96,5 milionu korun za léčbu nádorů ledvin. Celkem tak na léčbu onemocnění ledvin vynaložila 1,057 miliardy korun.

Onemocnění ledvin je zákeřné, protože nemocný na sobě často nepozoruje žádné příznaky a necítí bolest.2 Mnoho pacientů z toho důvodu přichází k lékaři až v pokročilém stádiu choroby, kdy už musí v rámci léčby podstoupit některou z forem dialýzy, v krajním případě transplantaci ledviny. Systém veřejného zdravotního pojištění za léčbu každoročně vydá řádově miliardy korun – evropské země vynakládají na dialyzační léčbu v průměru 3 % svých rozpočtů.1Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR loni vyplatila za léčbu svých klientů dialýzou celkem přes 937,7 milionů korun, což je o 64 milionů korun více než v roce 2017. Výdaje pojišťovny na transplantace ledvin zůstávají víceméně stejné – loni i předloni se pohybovaly kolem 22 milionů korun,“ popisuje Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Počet pacientů roste

Podle statistik hemodialyzačních středisek se v období 2007–2017 zvýšil počet pacientů podstupujících dialýzu z necelých 10 na téměř 12 tisíc.3 Nárůst je zřejmý také ze statistik ZP MV ČR, druhé největší zdravotní pojišťovny v zemi. „V roce 2018 podstoupilo dialyzační léčbu 1 172 našich klientů, což je o 41 nemocných více než předloni. Počet transplantovaných se již třetím rokem za sebou pohybuje kolem padesátky pacientů. V obou případech převažují muži,“ upřesňuje Hana Kadečková. U dialýzy se v lékařské praxi rozlišují dva typy – hemodialýza a peritoneální dialýza. Hemodialýzu, u níž probíhá čištění krve vně těla, podstupuje naprostá většina nemocných. U druhého způsobu, který je v České republice využíván pouze v nižších stovkách případů, dochází k čištění uvnitř lidského těla pomocí pobřišnice.4 Pravidelné docházení na léčbu dialýzou dokáže výrazně prodloužit život, terapie se nicméně negativně podepisuje na jeho kvalitě. Do nemocnice je totiž nutné docházet zpravidla třikrát týdně a pacient v ní pokaždé stráví asi 4 hodiny.

Odhalení poruchy není snadné

Včasné odhalení chronického onemocnění ledvin je komplikované, jelikož nejsou známy žádné specifické klinické příznaky. Nepravidelně se projevuje zvýšením krevního tlaku či diskomfortem v bedrech, v pokročilejších fázích se může dostavit celková únava nebo bolesti hlavy. Ani to ale mnohé pacienty nedonutí vyhledat lékaře, proto dochází k pozdní diagnostice.1 Chronické onemocnění ledvin často vzniká v důsledku cukrovky 2. typu, k jeho vzniku a rozvoji nezřídka vede také hypertenze či arterioskleróza. „ZP MV ČR přispívá svým pojištěncům částkou až 500 Kč na vyšetření krve v rámci prevence cukrovky, která je podle odborníků významnou příčinou vzniku selhání ledvin,“ uvádí Hana Kadečková. Podle odborných odhadů trpí onemocněním ledvin každý desátý Čech, i když mnozí lidé nevědí, že se u nich choroba právě rozvíjí.5 Prevence proto hraje důležitou roli, vyšetření ledvin se provádí z krve a moči.

 

Zdroje:

  1. Vachek J., Zakiyanov O., Tesař V.: Chronické onemocnění ledvin; Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/03/05.pdf

  2. Jak funguje hemodialýza? Dostupné z: http://www.ledviny.cz/hemodialyza

  3. ÚZIS: Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2017; Dostupné z: https://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/hemodialyza

  4. Jak žít s umělou ledvinou? Dostupné z: http://rekreacni-dialyza.cz/jak-zit-s-umelou-ledvinou/

  5. 1. LF UK: Onemocnění ledvin – základní pojmy, otázky a odpovědi; Dostupné z: https://nefr.lf1.cuni.cz/onemocneni-ledvin—zakladni-pojmy-otazky-a-odpovedi

 

 

 

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016, mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017, 2018 a 2019 a rovněž titulu Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna.