Zpřísnění postihů za nezaevidování léků v lékárnách Senát patrně schválí

Autor: redakce | Doporučené články | 2. 7. 2024

Nynější desetinásobný rozdíl horní výše pokut u obou přestupků takzvaní reexportéři léků využívají, vyplývá z důvodové zprávy. Dosavadní výše sankce nemá dostatečný preventivní ani výchovný efekt, neboť v některých případech představuje pouze zlomek ceny “ztracených” léčivých přípravků, stojí ve zdůvodnění.

Systematické úmyslné nezavádění léků do evidence lékárny a jejich vyvedení z oficiálního distribučního řetězce je podle důvodové zprávy trendem poslední doby, byť počet případů není významný. “K zjištění tohoto trendu sice dochází jen v desítkách lékáren ročně, nicméně jedna taková lékárna je schopna za relativně krátké období ‘ztratit’ i několik desítek tisíc balení registrovaných léčivých přípravků v ceně desítek milionů korun, v součtu takto mizí statisíce balení registrovaných léčivých přípravků ročně,” píše se ve zdůvodnění.

Vládní novela také přizpůsobí český právní řád evropskému nařízení, které v reakci na epidemii covidu-19 posiluje roli Evropské agentury pro léčivé přípravky v připravenosti na krize ohledně léků a zdravotnických prostředků. Nařízení předpokládá mimo jiné vznik unijního systému sledování nedostatku léků a zdravotnických prostředků. “Navrhovaná právní úprava především umožní České republice plnit povinnosti jí uložené přímo použitelným nařízením,” uvádí důvodová zpráva.

Předloha také upravuje podmínky pro funkci kvalifikované osoby zařízení transfuzní stanice a povinnosti při zásilkovém výdeji zdravotnických prostředků ohledně započítávání dopravného nebo zpřesňuje klinické zkoušky.