Zveřejňování informací o vývozu léčivých přípravků do zahraničí jako další opatření ve prospěch zajištění léků českým pacientům

Autor: eliska | Zpravodaj | 7. 11. 2018

Praha, 8. listopadu 2018 (ČLnK) – Česká lékárnická komora (ČLnK) již pátým měsícem informuje odbornou i laickou veřejnost o nedostupných lécích. V průběhu října nahlásili lékárníci z celé České republiky výpadek u 72 různých léčivých přípravků. Aktivní medializace ze strany ČLnK přispěla k tomu, že se seznam nedostatkových léků od července zúžil téměř o sto položek. U některých léků však dochází nadále k cyklickým výpadkům, které jsou z části způsobeny reexporty. Lékárníci proto žádají přijetí nápravných opatření v podobě úpravy Zákona o léčivech, především zveřejňování informací o distribuci léčivých přípravků do zahraničí a zrušení monopolní distribuce léčiv.

V porovnání s výsledky zářijové analýzy zaznamenala ČLnK o 15 výpadků léčiv méně. Dle aktuálních informací lékárníků byl v říjnu po několika měsících znovu dostupný například lék na rakovinu prsu Tamoxifen, který českým pacientkám zoufale chyběl. „Pacienti mají ze zákona právo na dostupnost léků v kterékoli lékárně. I přes zlepšující se trend je nutné dále aktivně řešit příčiny výpadků léčiv, zejména pokud jsou jimi reexporty a monopolní distribuce léků,“ říká k analýze nedostupných léků PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Zveřejňování informací o vývozu léčivých přípravků do zahraničí jako další opatření ve prospěch zajištění léků českým pacientům

Již několik měsíců dochází u některých léků k neustávajícím cyklickým výpadkům, které jsou s největší pravděpodobností způsobené reexporty. „Na zpětném vývozu do zahraničí se podílí výlučně distributoři. Z toho důvodu žádáme úpravu Zákona o léčivech, která umožní SÚKL reexportéry a reexportované léky zveřejňovat,“ uvádí k současným snahám České lékárnické komory Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Je ve veřejném zájmu, aby byly pacientům i odborníkům dostupné informace o tom, které léky, v jakém množství a kdy byly distributorem vyvezeny z České republiky. Volně dostupné údaje se tak stanou jedním z hlavních samoregulačních mechanismů reexportů. Dle stávající právní úpravy totiž neplatí pro léky pravidlo volného pohybu zboží bez výjimky. Je možné jej omezit kvůli ochraně života a zdraví pacientů,“ dodává k možnostem řešení situace PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Další kroky zajišťující dostupné léky pro všechny, nikoliv jen pro vybrané

Dalším funkčním opatřením, které podle ČLnK zvýší dostupnost léků českým pacientům, je zrušení monopolního modelu dodávek léků. Současný systém DTP (Direct To Pharmacy, distribuce přes jediného, monopolního distributora) lékárníkům pouze komplikuje práci. „Česká lékárnická komora opakovaně upozorňuje na to, že tento konkrétní model pacientům léčivé přípravky nezajistí. Vede pouze k pokřivení trhu dodávek léků a k nastavování rozdílných podmínek pro různé lékárny,“ upozorňuje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Lékárníci budou v monitoringu výpadků dodávek léků v České republice pokračovat. „Uvítali bychom možnost informovat o nedostupnosti léčivých přípravků v rozhraní elektronického receptu. Informaci o problému by v autentické podobě a on-line získal ošetřující lékař i státní autorita. Kompetentní orgány by v reálném čase získaly aktuální přehled o výpadcích léků a mohly by se konkrétním případům ihned věnovat,“ říká k dalšímu návrhu lékárníků Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

Státní ústav pro kontrolu léčiv v návaznosti na monitorovací aktivity ČLnK sestavuje vlastní seznam nedostupných léků. A ačkoliv se ve svých vyjádřeních pro situace s nedostatkovými léky snaží nabízet řešení, bohužel se v mnoha případech nejedná o řešení, které by výrazně usnadnilo situaci lékárníkům při výdeji léčivých přípravků. „Některé rady SÚKL pro záměnu nedostatkových léků jsou určeny pouze lékařům. Pro lékárníky jsou nevhodné, překročili by tím své pravomoci, protože nemohou předepsaný lék nahradit lékem s jinou účinnou látkou,“ uzavírá Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

 

 

Seznam TOP 20 léků, které podle hlášení lékáren nejčastěji chyběly v ČR během října 2018. Barevně vyznačené léky jsou v lékárně nenahraditelnými.

Zdroj: analýza ČLnK

Název léku

Léková skupina

(zjednodušeno pro laickou veřejnost)

Dostinex

Lék na potlačení fyziologického procesu laktace

FSME

Vakcína na klíšťovou encefalitidu

Zorem

Lék na vysoký krevní tlak

Ecobec

Lék pro astmatiky

Vasocardin

Lék na vysoký krevní tlak, ischemickou chorobu srdeční a další indikace

Ibalgin

Lék na bolesti a záněty

Indometacin

Lék na bolesti a záněty

Jumex

Lék na Parkinsonovu chorobu

Gopten

Lék na vysoký krevní tlak

Enelbin

Lék na poruchy periferního prokrvení

Ladybon

Lék k prevenci osteoporózy pro ženy po menopauze

Algifen

Lék na spastické bolesti, má více indikací

Protopic

Lék na atopický ekzém

Depo-Provera

Lék na endometriózu, antikoncepce, má více indikací

Ciprinol

Antibiotikum

Capistan

Lék na benigní hyperplazii prostaty

Betadine

Desinfekční roztok

Keppra

Lék na epilepsii

Flutiform

Lék pro astmatiky

VaxigripTetra

Vakcína na chřipku

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.